In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Jaarverslag 2014

0Bezoeken websites
0Volgers
0Community

‘Water, dan denk je aan stroomversnelling. En stroomversnelling past heel erg goed bij 2014’, aldus Lies van Gennip, directeur

Onze missie

Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie.

Wij helpen veldpartijen bij de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van informatiestandaarden. Met informatiestandaarden kunnen huisartsen, apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners onderling en met patiënten, op een eenduidige manier medische gegevens uitwisselen.

Om de zorgsector te ondersteunen bij de efficiënte inzet van eHealth, analyseren en duiden wij ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de zorg. Daarnaast adviseren we het ministerie van VWS en andere partijen over nationale en internationale ontwikkelingen. Jaarlijks voeren we onderzoeken, analyses, toekomstverkenningen uit en organiseren we lezingen en bijeenkomsten. Onze kennis stellen we beschikbaar via de jaarlijkse eHealth-monitor, diverse publicaties, platforms en gastdocentschappen aan universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen in de zorgICT.

Hoe hebben we in 2014 de zorg met ICT verbeterd?

Samenwerken

Betere samenwerking in geboortezorg

Relevante gegevens van bevallende vrouw en kind in acute overdrachtssituaties direct bij de gynaecoloog. Lees verder ›

Direct naar het juiste ziekenhuis

Zorgaanbieders, brancheverenigingen en Nictiz leveren webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ op. 98% van de ziekenhuizen en meldkamers maken gebruik van ‘inzage in bedcapaciteit’. Lees verder ›

Eigen regie voor chronisch zieken steeds dichterbij

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars stimuleren zelfzorg ondersteunende ICT. Lees verder ›

Samen met DHD en RIVM werken aan betere vastlegging van patiëntgegevens.

Nieuwe diagnosethesaurus. Lees verder ›

Standaardisatie en terminologie

Altijd en overal dezelfde gezondheidsinformatie

Universitair medisch centra en Nictiz werken samen aan standaardisatie van zorggegevens. Lees verder ›

SNOMED CT

Minister Schippers: ‘it’s time to take the bigger leap’. Lees verder ›

Snel vooruit in de acute zorg

Ambulances versturen met informatiestandaard elektronisch patiëntgegevens naar het ziekenhuis. Lees verder ›

Overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens

61% is onvolledig en 70% wordt nog altijd over op papier overgedragen, blijkt uit onderzoek van Nictiz en V&VN. Lees verder ›

eHealth

Gebruik van eHealth

Uit onderzoek blijt dat patiënten beter op de hoogte zijn van het bestaan van eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners. Lees verder ›

Trends in eHealth

REshape/Radboudumc en Nictiz (TrendITion) signaleren trends en ontwikkelingen op het grensvlak van informatie, technologie en gezondheidszorg, zoals de impact van zelfmeetapparatuur op de gezondheidszorg.  Lees verder ›

Publicaties (highlights)

0Publicaties
0Downloads publicaties
0Meest gedownloade publicatie

Onze ambassadeurs

de 52 medewerkers die samen het verschil maken

Stefan
Geert-Jan
Arie
Albert
Merik
Vyrin
Kim
Peter
Randi
Anton
Niels
Irene
Natasha
Gert
Tessa
Alexander
Gerda
Quintus
Nienke
Michiel
Andra
Johan
Fernao
Lilian
Geert-Jan
Marinka
Jan-Willem
Hanneke
Pim
Michael
Vincent
Tamara
Hedde
Rob
Arianne
Barbara
Yvonne
Ruud
Henk
Jan
Feikje
Maarten
Claartje
Linda
Elze
Jos
Fred
Jacqueline
Karin
Lies
Robert
Arina

Raad van Toezicht

Ruud Hopstaken
Wout Adema
Marjolein ten Kroode
Henk Bosma

2014 in cijfers (€)

Download ons financieel verslag

In gesprek gaan?

Bezoekadres: Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag
Postadres: Postbus 19121, 2500 CC Den Haag
T 070 317 3450, E info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter

Download onze brochureRoutebeschrijving

Copyright Nictiz © 2015 |  Colofon | Sitemap