In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  Altijd en overal dezelfde gezondheidsinformatie

De acht universitair medische centra (umc’s) en Nictiz werken samen aan de standaardisatie van zorggegevens in het programma Registratie aan de Bron. Het gezamenlijk streven is dat in de toekomst patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de dezelfde gezondheidsinformatie. Dit is mogelijk als zorgverleners en patiënten gezondheidsinformatie eenmalig en eenduidig vastleggen. In het programma werken we onder andere aan de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen. Zorginformatiebouwstenen zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische begrippen in een bepaalde zorgsituatie (denk hierbij aan lichaamslengte, maar ook een gehele journaalregel in een huisartsinformatiesysteem).

Aan de hand van het zorgproces HoofdHalsTumoren, werden in 2014 de ontwikkelde zorginformatiebouwstenen getoetst en uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe bouwstenen ontwikkeld voor een multidisciplinair overleg en voor tumorspecifieke informatie (stagering). Daarnaast heeft een harmonisatie van de Generieke Overdracht met eOverdracht, waar verpleegkundige zorginformatiebouwstenen uit zijn voortgekomen.