In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  Implementatiekoffer voor zelfzorg
ZO!_Bas_van_den_Dungen

Directeur-generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen reikt ‘Implementatiekoffer voor ondersteunde zelfzorg’ uit aan een huisarts en een patiënt.

Het programma Zelfzorg Ondersteund (ZO!) bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij stelt zich ten doel om chronische patiënten een betere kwaliteit van leven te bieden, de ziektelast te verminderen en de zelfredzaamheid te vergroten. Nictiz is sinds maart 2014 officieel bij dit programma betrokken.

ZO! stimuleert het inzetten van zelfzorg ondersteunende ICT door financiële ondersteuning via reguliere inkoopafspraken, mits deze applicaties voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitseisen. Nictiz is medeauteur van de organisatorische, inhoudelijke en functionele basiseisen, en blijft ook betrokken met de verdere uitbouw ervan in de komende jaren.

Zelfzorg Ondersteund, de NPCF en Nictiz werken daarnaast aan een gezamenlijke architectuur voor zelfzorg ondersteunende platforms en persoonlijke gezondheidsdossiers, om te komen tot een solide, veilige, uitwisselbare en gestandaardiseerde omgeving die optimaal is afgesteld op de wensen en zorgbehoeften van burgers.

De ‘Zelfzorg Ondersteund Implementatiekoffer’ biedt een set van praktische tools voor zorggroepen. De inhoud van de koffer is gebaseerd op de ervaringen van ruim veertig zorggroepen (groepen huisartsen die samenwerken rond zorg voor chronisch zieken), en van bijdragen van de deelnemers aan ZO!