In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  Nieuwe ICT-standaard voor betere samenwerking in geboortezorg

Een goede en snelle overdracht van relevante gegevens in acute situaties waarin een bevallende vrouw van huis naar het ziekenhuis moet, is belangrijk. Hoe meer en sneller de gynaecoloog weet over de vrouw en over de acute situatie, des te gerichter kan hij/zij (van te voren) maatregelen nemen. Medische gegevens als bloeddruk en bloedverlies, maar ook praktische zaken als de telefoonnummers van de zorgverleners zijn in acute overdrachtssituaties belangrijk. De PWD-standaard maakt deze digitale overdracht mogelijk waardoor geboortesterfte nog meer afneemt.

De belangrijkste belangenorganisaties in de geboortezorg hebben in 2014 de PWD-standaard erkend als de veldnorm. Hiermee is er één taal en begrippenkader waardoor de verschillende partijen in de geboortezorg locatie- en systeemonafhankelijk digitaal informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De verschillende leveranciers hebben de PWD-standaard inmiddels ingebouwd in hun systeem als basis voor onder andere het bericht voor de overdracht in de acute fase, het counselingbericht en de PRN-kernset. Verloskundigenpraktijken Caatje, Neeltje en Antje, Wolkom, De Nieuwkomer en De Geboortegolf hebben de standaard getest door digitaal gegevens over te dragen naar het Groene Hart ziekenhuis in Gouda en het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten. In 2015 zal de standaard in praktijk worden genomen.