In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  Samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD)

De diagnosethesaurus van de DHD ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd vastleggen van de diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, die afleiden naar DBC-diagnosetyperingen en ICD-10 codes op basis van de internationale standaard SNOMED CT. Het terminologieteam van Nictiz helpt de DHD bij het gebruik van SNOMED CT termen. Daarnaast wordt er intensief met RIVM samengewerkt om de ICD-10 afleidingen van de op SNOMED CT gebaseerde diagnosetermen te valideren. Dit zorgt ervoor dat een door een arts in het zorgproces vastgelegde diagnoseterm automatisch leidt naar de juiste ICD-10 term, welke noodzakelijk is voor de statistieken. In het derde kwartaal van 2014 zijn de eerste vijf specialismen opgeleverd, namelijk oogheelkunde, KNO, consultatieve psychiatrie, radiotherapie en audiologie.

Diagnosethesaurus_tweet_1_zw

 

Diagnosethesaurus_tweet_2_zw