In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  Snel vooruit in de acute zorg

Snel vooruit acute zorg zwZeven dagen in de week, 24 uur per dag staan in Nederland zorgverleners klaar om mensen met een acute zorgvraag op te vangen en te behandelen. Als iemand een beroerte heeft gehad, zorgen het snelle handelen van de ambulancemedewerker en de snelle behandeling in het ziekenhuis tot aanzienlijk minder hersenbeschadiging bij de patiënt. Het spreekt dan ook voor zich dat hierbij elke seconde telt.

Om de overdracht binnen de acute zorg zo efficiënt mogelijk in te richten en zo bij te dragen aan de beste zorg voor de patiënt, is samen met de ketenpartijen in de acute zorg de beroepsrichtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp’ ontwikkeld. Hierin staan de informatiebehoeften van zorgverleners benoemd aan de hand van diverse spoedgevallen, met de daarbij behorende oplossingen. De informatiestandaard die hierop  aansluit, wordt inmiddels door 50% van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) gebruikt om patiëntgegevens vanuit de ambulances naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (SEH’s) elektronisch te versturen. En 25% van de ambulances kan een rapportage over de verleende zorg naar de huisarts sturen.

Nictiz heeft ook een infographic gemaakt die de cijfers zoals aantal ambulances en spoedeisende hulp bezoeken in de acute zorg, inzichtelijk maakt. Ook de bijdrage die Nictiz levert om zorgverleners zo snel mogelijk de informatie te geven die ze op dat moment zo hard nodig hebben, wordt in kaart gebracht.