In gesprek gaan?

Oude Middenweg 55,
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450,
info@nictiz.nl

facebook linkedin twitter
Routebeschrijving


Postadres

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag

Home  /  Home  /  TrendITion: trends in eHealth

TrendITion is gestart als nieuwe gezamenlijke activiteit van REshape/Radboudumc en Nictiz. Met TrendITion signaleren wij trendLogo_Trendition_new_RGB_powered_bys en ontwikkelingen op het grensvlak van informatie, technologie en gezondheidszorg. Daarbinnen zijn eHealth en mHealth belangrijke aandachtsgebieden, vooral wanneer deze gericht zijn op het versterken van de positie van de patiënt in de zorg.

In samenwerking met nieuwssite SmartHealth heeft TrendITion een website ingericht waarop wekelijks nieuws, artikelen en Infographic_medicatie_apps_zwblogs over eHealth en mHealth verschijnen. Met onderzoeken geven we richting en duiding aan technologische ontwikkelingen in de zorg. Zo is TrendITion van 93 Nederlandse ziekenhuizen nagegaan hoe ze scoren op het geven van informatie en het bieden van interactie tussen de patiënt en het ziekenhuis of de arts. Hieruit blijkt dat websites van Nederlandse ziekenhuizen goed zijn toegerust op het geven van informatie, maar nog betrekkelijk beperkt zijn als het gaat om het aanbieden van online dienstverlening aan patiënten. De publicatie ‘De doe-het-zelf-patiënt en de huisarts’ heeft onderzocht hoe de opkomst van meetapparatuur invloed gaat hebben op de gezondheidszorg en met name hoe huisartsen hier tegenover staan. De publicatie is vergezeld van een website waarop een inventarisatie is gemaakt van meer dan 700 zelfmeetapparaten. ‘Is de smartphone het recept voor verbeterd medicatiegebruik’ schetst de functies waarmee medicatie-apps patiënten kunnen ondersteunen en in hoeverre bestaande medicatie-apps dat al doen. De bijbehorende infographic noemt acht app-functies die helpen bij therapietrouw en zorgen voor een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.